پروژه با عنوان: اصول ساخت مخازن تحت فشار

             

پروژه با عنوان: اصول ساخت مخازن تحت فشار

 

 

 

 

همانطور که مي دانيم مخازن تحت فشار از جمله تجهيزاتي هستند که نه تنها در شاخه نفت و پتروشيمي بلکه در اغلب صنايع اصلي نظير نيروگاه و حمل و نقل از کاربرد ويژه و قابل توجهي برخوردار بوده و از اين رو توجه به مقوله طراحي و ساخت آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. آنچه در اين پروژه بدان پرداخته شده است، بيشتر جنبه راهنمائي داشته و هدف ارائه مطالبي است که به نظر نويسنده براي طراحي و ساخت يک مخزن تحت فشار با توجه به استاندارد

ASME BOILER& PRESSURE VESSELS CODE (SEC.VIII, DIV.1)

لازم و ضروري بوده و طبعا نمي تواند تمامي نکته ها و مسائل حاشيه اي اين موضوع را در بر داشته باشد. مطالب ارائه شده به ترتيب شامل آشنائي با تعاريف اوليه، انتخاب مواد و نکات مهم در فرآيند ساخت يک مخزن تحت فشار از نگاه توليد و مسائل مربوط به آن می باشد...

پروژه اصول ساخت مخازن تحت فشار (Under Pressure Vessels)، مشتمل بر 2 بخش، 82 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر، با فرمت word و pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش اول:

 • مقدمه
 • تعاریف اولیه
 • مخزن تحت فشار
 • فشار و دمای کاری
 • درجه حرارت طراحی (UG-20)
 • حداکثر فشار کاری مجاز (UG-98)
 • فشار تست هیدرواستاتیک (UG-99)
 • ماکزیمم تنش مجاز (UG-23)
 • استحکام اتصالات (UW-12)
 • انتخاب مواد
 • کنترل ورق های ورودی
 • کنترل لوله های ورودی 
 • کنترل فلنج ها، زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی به کارخانه
 • ابعاد و اندازه ورق ها
 • دستور برش ورق
 • پارامترهای کنترل ورق های بریده شده 
 • مونتاژ شل به Head
 • طریقه محور بندی کردن مخزن (اکس بندی کردن)
 • طریقه استفاده از شیلنگ تراز
 • انواع فلنج ها
 • مونتاژ کردن نازل به شل
 • Saddle یا پایه مخزن
 • عدسی یا Head
 • تست هیدرواستاتیک
 • رنگ آمیزی
 • کالیبره کردن کولیس

بخش دوم:

فصل 1: مقدمه

 • مخازن تحت فشار چیست
 • روش ساخت مخازن تحت فشار
 • روش جوشکاری
 • روش فورجینگ
 • مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن
 • طبقه بندی مخازن تحت فشار
 • طبقه بندی بر اساس شکل
 • طبقه بندی بر اساس فشار
 • طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره
 • کاربردها
 • تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار
 • فشار و دمای کاری
 • فشار طراحی
 • درجه حرارت طراحی
 • حداکثر فشار کاری مجاز
 • فشار تست هیدرواستاتیک
 • ماکزیمم تنش مجاز
 • استحکام اتصالات

فصل 2: مراحل ساخت مخزن تحت فشار

 • انتخاب مواد
 • طراحی
 • کنترل ورق های ورودی
 • کنترل لوله های ورودی
 • کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی
 • ابعاد و اندازه ورق ها
 • دستور برش ورق
 • پارامترهای کنترل ورق های بریده شده
 • مونتاژ شل به Head
 • طریقه محور بندی کردن مخزن
 • طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز
 • نازل
 • مونتاژ کردن نازل به شل
 • Saddle یا پایۀ مخزن
 • عدسی یا Head
 • تست هیدرواستاتیک
 • رنگ آمیزی

فصل 3: بازرسی مخازن تحت فشار

 • آشنایی با QCP
 • بازرسی مواد اولیه، قطعات و اجزاء
 • بازرسی جوش ها
 • تلرانس های ابعادی
 • عملیات حرارتی (PWHT)
 • تست های غیر مخرب
 • روش آشکارسازی عیوب سطحی
 • روش آشکارسازی عیوب حجمی
 • تست نشتی
 • تست هیدروستاتیک
 • تست هوا
 • عملیات اسیدشویی و رویین سازی
 • عملیات رنگ و سندبلاست
 • مدارک نهایی جهت تحویل تجهیز
 • آماده سازی مخزن جهت حمل
 • گارانتی و تضمین
 • مراجع

جهت دانلود پروژه اصول ساخت مخازن تحت فشار (Under Pressure Vessel)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: اصول ساخت مخازن تحت فشار

پروژه با عنوان: اصول ساخت مخازن تحت فشار

پروژه با عنوان: اصول ساخت مخازن تحت فشار

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات