جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

             

جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

 

 

 

 

در دستگاه ها و سيستم هاي مختلف بسته و باز که به نوعي با جريان سيال در ارتباط هستند، عموما لازم است که ميزان سيال عبوري از يک محل را اندازه بگيريم. اندازه گيري ميزان جريان آب، نفت و گاز در لوله ها و کانال ها را به عنوان نمونه هاي بارز مي توان بر شمرد. روش هاي متنوعي جهت اندازه گيري شدت جريان سيال يا دبي وجود دارد. شايد بتوان ساده ترين راه اندازه گيري دبي، سنجش حجم يا وزن سيال عبوري در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبي سنجي حجمي و روش دوم را دبي سنجي وزني مي ناميم. در ساده ترين روش هاي دبي سنجي حجمي و وزني، مدت زمان لازم براي پر شدن ظرفي با حجم يا وزن مشخص اندازه گيري مي شود و با استفاده از روابط ریاضی مي توان دبي را محاسبه نمود...

جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها، مشتمل بر 6 صفحه، تایپ شده، به همراه روابط و فرمول های مهم، با فرمت word گردآوری شده است.

* توجه: لازم به ذکر است که علاوه بر فایل جزوه بالا، 15 مقاله و 4 جزوه با عناوین زیر  (صفحه، به زبان فارسی) نیز جهت دانلود قرار داده شده است:

مقاله 1: اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک

مقاله 2: اندازه گیری جریان سیال به کمک شاخص جرم سیال

مقاله 3: مطالعه تغییرات هندسی مقطع اندازه گیري بر اصلاح الگوي جریان براي افزایش ضریب تخلیه سیستم دو کنترلی جریان در مجاري روباز

مقاله 4: محاسبه شدت جريان گاز خروجي از نشتي در لوله هاي گاز

مقاله 5: اثر نسبت انحنا و طول گام لوله ي مارپيچي بر افت فشار و عملكرد حرارتي جريان آرام نانو سيال تيتان/آب

مقاله 6: بررسي تاثير شکل دبي سنج روي ضريب کاليبراسيون

مقاله 7: بررسي عملكرد پروور لوله اي دو جهته براي كاليبراسيون جريان سنج هاي مورد استفاده در صنعت نفت با استفاده از شبيه سازي CFD

مقاله 8: بررسي هيدروليك جريان ميرا در خطوط انتقال آب تحت فشار انعطاف پذير

مقاله 9: اندازه گيري اثرات گراديان فشار مطلوب بر يک لايه مرزي در حال گذار از لايه اي به درهم به کمک دستگاه جريان سنج سيم داغ

مقاله 10: بررسي علل خوردگي در لوله هاي كندانسورهاي توربين بخار

مقاله 11: ارزيابي آزمايشگاهي توزيع پارامترهاي آشفتگي جريان دوفازي آب و هوا بر روي سرريزهاي پلكاني

مقاله 12: سيستم هاي اندازه گيري جريان بر اساس اختلاف فشار

مقاله 13: طراحي و ساخت دبي سنج آلتراسونيك زمان عبوري

مقاله 14: عوامل عدم قطعیت اندازه گیری فلومترهای روزنه ای و اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش آنها

مقاله 15: مقایسه جریان سنج های توربینی و فراصوتی

جزوه 1: جریان سنج ها و عدم قطعیت

جزوه 2: وسایل اندازه گیری شدت جریان

جزوه 3: گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

جزوه 4: گزارش کار آزمایشگاه کنترل فرآیند

 

جهت دانلود مجموعه مقالات و جزوات بالا،بر لینکگ زیر کلیک نمایید:

جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

جزوه آشنايی با روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات