آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015

             

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015

 

 

 

 

 

کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015، مشتمل بر 16 فصل، 558 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه کلی تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Getting Started

Chapter 2: Parametric Modeling Fundamentals

Chapter 3: Constructive Solid Geometry Concepts

Chapter 4: Feature Design Tree

Chapter 5: Geometric Relations Fundamentals

Chapter 6: Geometric Construction Tools

Chapter 7: Parent/Child Relationships and the Born Technique

Chapter 8: Part Drawing and Associative Functionally

Chapter 9: Reference Geometry and Auxiliary Views

Chapter 10: Symmetrical Features in Design

Chapter 11: Advanced 3D Construction Tools

Chapter 12: Sheet Metal Designs

Chapter 13: Assembly Modeling - Putting It All Together

Chapter 14: Design Library and Basic Motion Study

Chapter 15: Design Analysis with Simulation Express

Chapter 16: CSWA Exam Preparation

* توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش در کتاب مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015 به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015، بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش مدلسازی پارامتریک با نرم افزار SolidWorks 2015

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات