کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی

             

کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی

 

 

 

 

 

کتاب مرجع  تکنولوژی پیل سوختی (Fuel Cell Technology Handbook)، اولین بررسی جامع درباره جنبه‌های تکنیکی و تجاری پیل‌‌های سوختی دما بالا و دما پایین، سیستم‌های پیل سوختی، تجزیه پیل سوختی و تولید سوخت را ارائه می‌دهد. بخش اول کتاب به اصول تکنولوژی پیل سوختی و خلاصه مفاهیم، توسعه و مشکلات فنی، به ویژه در سوخت‌گیری می‌پردازد. بخش دوم کاربردهای آن در خودرو، فناوری تولید برق ساکن و قابل حمل را بررسی می نماید. همچنین دیدگاه یک متخصص در مورد تحولات در تکنولوژی و کاربردهای آن را فراهم می‌نماید. فصول این کتاب با همکاری کارشناسان فعال دانشگاهی و صنعتی R&D تهیه شده است. این کتاب مشتمل بر 333 صفحه، در 13 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و فرمول های مهم و کاربردی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: History

Chapter 3: Thermodynamics and Electro chemical Kinetics

Chapter 4: Fuel Cell Components and Their Impact on Performance

Chapter 5: The Fueling Problem: Fuel Cell Systems

Chapter 6: Catalysts for the Proton Exchange Membrane Fuel Cell

Chapter 7: Prospects of the Direct Methanol Fuel Cell

Chapter 8: Stationary Power Generation

Chapter 9: Portable Applications

Chapter 10: Automotive Applications

Chapter 11: Competing Technologies for Transportation

Chapter 12: Fuel Cell Fuel Cycles

Chapter 13: Outlook: The Next Five Years

جهت دانلود کتاب مرجع  تکنولوژی پیل سوختی (Fuel Cell Technology Handbook)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی

کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی

کتاب مرجع تکنولوژی پیل سوختی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات