پروژه با عنوان: طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

             

پروژه با عنوان: طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

 

 

 

 

 

 

 

اين ساختمان صنعتي داراي دو دهانه هشتی شكل به عرض 20 متر مي باشد. ارتفاع ستون هاي كناري 6 متر و ارتفاع تاج هاي آن نسبت به تراز روي پي 7.5 متر مي باشد. اين ساختمان در جهت طولي داراي 11 قاب مي باشد كه فاصله اين قاب ها از هم 6 متر است. سازه سوله برای جلوگیری از توسعه تنش­ های حرارتی در دهانه هاي اول و آخر داراي بادبند ديوار و بادبند سقف مي باشد. كليه ستون هاي آن براي كمانش حول محور ضعيف خود داراي تكيه گاه جانبي مي باشند. فاصله این تكيه گاه ها از تراز روي پي 4.3 متر مي باشد. این ساختمان صنعتی همچنین دارای دو دستگاه جرثقیل به ظرفیت اسمی ۵ تن می ­باشد که در هر دو دهانه نصب می شود. برای تحلیل قاب­ های عرضی و پرلین­ ها از برنامه­ های ابتکاری نوشته شده به زبان متلب به روش اجزای محدود استفاده شده است. روش طراحی کلیه اجزای سوله، شامل ستون ها، تیرهای شیبدار، پرلین­ ها، میل مهارها، تیرهای پیوند، خرپاهای دیوار و سقف، ستون های کله و سینه ­بندها به طور کامل تشریح شده است. میل­ مهارها به دو روش تقریبی و دقیق تحلیل شده و اختلاف بین دو روش تشریح شده است...

پروژه طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 93 صفحه، تایپ شده، به همراه کد برنامه متلب با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • شرح پروژه
 • محاسبه و نمايش بارگذاري هاي مختلف قاب هاي عرضي
 • تحليل قاب تحت بار مرده گسترده يكنواخت (کد برنامه)
 • تحليل قاب تحت بارگذاري برف
 • تحليل قاب تحت بارگذاري ناشي از باد
 • تحليل سازه تحت بارگذاري جرثقيل
 • نيروهاي طراحي ستون هاي كناري
 • نيروهاي طراحي تير
 • كنترل ستون هاي كناري
 • كنترل ستون مياني
 • كنترل تير شيب دار
 • تعيين فواصل سينه بندها
 • بارگذاري و تحليل لاپه ها
 • طراحي ميل مهارها
 • طراحي بادبندهاي ديوارها و سقف
 • تحليل و طراحي ستون هاي كله
 • طراحي تير آبچكان
 • پیوست 1: تشريح برنامه نوشته شده براي تحليل قاب سوله
 • پیوست 2: تشريح برنامه نوشته شده براي تحليل تير سراسري بدون انفصال در گره ها
 • پیوست 3: ضوابط طراحي اعضاي قاب صنعتي مطابق آيين نامه AISC

جهت دانلود پروژه طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: طراحی و تحلیل ساختمان سوله صنعتی با استفاده از نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات