کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)

             

کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)

 

 

 

 

 

 

کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)، مشتمل بر 21 فصل، 764 صفحه، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و روابط مهم و فرمول های کاربردی سیالات و لوله ها، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • Chapter 1: General Information
 • Chapter 2: Construction
 • Chapter 3: Pipe Design
 • Chapter 4: Electrical Design
 • Chapter 5: Hydrostatic Testing
 • Chapter 6: Pipeline Drying
 • Chapter 7: Control Valves
 • Chapter 8: Corrosion/Coatings
 • Chapter 9: Gas General
 • Chapter 10: Gas Compression
 • Chapter 11: Gas Hydraulics
 • Chapter 12: Liquids General
 • Chapter 13: Liquids Hydraulics
 • Chapter 14: Pumps
 • Chapter 15: Measurement
 • Chapter 16: Instrumentation
 • Chapter 17: Leak Detection
 • Chapter 18: Tanks
 • Chapter 19: Maintenance
 • Chapter 20: Economics
 • Chapter 21: Rehabilitation Risk, Evaluation

جهت دانلود کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)

کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)

کتاب مرجع قواعد سرانگشتی خطوط لوله (Pipeline Rules of Thumb)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات