آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible

             

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible

 

 

 

 

 

کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible، مشتمل بر 8 بخش، 33 فصل، 1178 صفحه، به زبان انگلیسی روان، تایپ شده، به همراه کلی تصاویر، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Part I: SolidWorks Basics

 • Chapter 1: Introducing SolidWorks
 • Chapter 2: Navigating the SolidWorks Interface
 • Chapter 3: Working with Sketches
 • Chapter 4: Creating Simple Parts, Assemblies, and Drawings
 • Chapter 5: Using Visualization Techniques

Part 2: Building Intelligence into Your Parts

 • Chapter 6: Getting More from Your Sketches
 • Chapter 7: Selecting Features
 • Chapter 8: Patterning and Mirroring
 • Chapter 9: Using Equations
 • Chapter 10: Working with Part Configurations
 • Chapter 11: Editing and Evaluation

Part 3: Working with Assemblies

 • Chapter 12: Building Efficient Assemblies
 • Chapter 13: Getting More from Mates
 • Chapter 14: Assembly Configurations and Display States
 • Chapter 15: Component Patterns
 • Chapter 16: Modeling in Context

Part 4: Creating and Using Libraries

 • Chapter 17: Using Hole Wizard and Toolbox
 • Chapter 18: Working with Library Features
 • Chapter 19: Using Smart Components

Part 5: Creating Drawings

 • Chapter 20: Automating Drawings: The Basics
 • Chapter 21: Working with Drawing Views
 • Chapter 22: Using Annotations and Symbols
 • Chapter 23: Dimensioning and Tolerancing
 • Chapter 24: Working with Tables and Drawings
 • Chapter 25: Using Layers, Line Fonts, and Colors

Part 6: Using Advanced Techniques

 • Chapter 26: Modeling Multi-bodies
 • Chapter 27: Working with Surfaces
 • Chapter 28: Master Model Techniques

Part 7: Working with Specialized Functionality

 • Chapter 29: Using the Base Flange Method for Sheet Metal Parts
 • Chapter 30: Using the Insert Bends Method for Sheet Metal Parts
 • Chapter 31: Using Weldments
 • Chapter 32: Using Plastic Features and Mold Tools
 • Chapter 33: Animating with MotionManager

Part 8: Appendixes

 • Appendix A: Implementing SolidWorks
 • Appendix B: Tools, Options

* توجه: کاربران نگران زبان انگلیسی کتاب نباشند. حتی کاربرانی که سر انگشتی زبان انگلیسی یاد دارند قادر خواهند بود از این کتاب بهره کافی را ببرند. لازم به ذکر است که آموزش در کتاب بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible به صورت قدم به قدم (Step to Step) همراه با تصاویر واضح و رنگی می باشد.

جهت دانلود کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible، بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible

آموزش سالیدورکس، کتاب آموزش بی نظیر نرم افزار SolidWorks 2009 Bible

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات