پروژه با عنوان: بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها

             

پروژه با عنوان: بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها

 

 

 

 

در اين پروژه به بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها پرداخته شده است. همچنین در فصل های دوم تا پنجم نحوه اتصال بين دو ماده سراميكي  و  اتصال بين يك ماده سراميكي با فلز بررسي مي‌شود. در ابتدا اتصال بين سراميك با فلز بررسي مي‌شود كه اين اتصال نيازمند متاليزه كردن يا فلزي كردن سطح سراميك مي‌باشد چرا كه با اين كار  جذب و چسبندگي فلز به سراميك بهتر انجام مي‌شود. ابتدا فرآيند متاليزه كردن توضيح داده مي‌شود و بعد انواع تكنيك هاي آن كه عبارتند از:

 • تكنيك پودر فلز زينتر شده
 • تكنيك نمك فلز نسوز
 • تكنيك پودر شيشه فلز
 • روش رسوب دادن بخار

بعد از متاليزه كردن، اتصال سراميك به فلز با استفاده از فاز جامد و فاز مايع توضيح داده مي‌شود. در فصل بعد اتصال سراميك های اكسيدي با استفاده از شيشه مورد بحث قرار مي‌گيرد. در اين مورد مقاله‌اي درباره اتصال آلوسينا به يك كامپوزيت عنوان مي‌شود. اتصال سراميك های غیر اكسيدی مبحث بعدي مي‌باشد. در فصل آخر نيز كاربردهاي سراميك هاي پيشرفته و اتصالات آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد...

پروژه بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها، مشتمل بر 6 فصل، 54 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر و نمودار، با فرمت pdf جهت دانلود قرار داده شده است و فصل بندی پروژه به ترتیب زیر می باشد:

فصل 1: متاليزه كردن و تكنيك های آن

 • فرآيند متاليزه كردن
 • تكنيك پودر فلز زينتر شده
 • تكنيك نمك  فلز نسوز يا راكتيو
 • تكنيك پودر شيشه‌ فلز
 • تكنيك رسوب دادن بخار

فصل 2: روش های اتصال سراميك به فلز با استفاده از فاز جامد

 • تكنيك استفاده از پرس گرم
 • اتصال بوسيله باند ديفوزيوني

فصل 3: روش های اتصال سراميك به فلز با استفاده از فاز مايع

 • لحيم‌كاری
 • جوشكاری (Brazing)

فصل 4: اتصال سراميك های اكسيدی به يكديگر

 • اتصال سراميك هاي اكسيدي به يكديگر با استفاده از شيشه

فصل 5: اتصال سراميك های غير اكسيدی

 • واكنش هاي اتصالي
 • روش هاي اتصال
 • اتصال حالت جامد
 • اتصال يوتكتيك
 • خواص اتصال
 • مواد مخصوص اتصال

فصل 6: كاربرد سراميك ها و اتصالات آنها

 • كاربرد در دستگاه های خودكار
 • كاربرد در الكترونيك
 • مصارف هسته‌اي
 • كاربردهای متفرقه

جهت دانلود پروژه بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها

پروژه با عنوان: بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها

پروژه با عنوان: بررسی سرامیک ها و اهمیت اتصال در آنها

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات