جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

             

جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

 

 

 

 

 

در این جزوه آموزشی هدف بررسی تاثیر نیروی لورنتس ناشی از تداخل میدان های الکترو مغناطیسی و میدان جریان سیال، بر روی جریان سیال یونیزه آب نمک از روی ایرفویل NACA0015 می باشد. در اثر تاثیر این نیروها دیده می شود که ضریب لیفت افزایش و ضریب درگ کاهش می یابد و همچنین زاویه استال افزایش می یابد. با توجه به اثرات مثبت این پدیده بر جریان سیال، تحقیقات گسترده ای بر روی این روش انجام شده و در صنعت ساخت هواپیما و زیر دریایی می تواند گره گشای برخی نواقص باشد...

جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل، مشتمل بر 41 صفحه، تایپ شده، به همراه روابط و فرمول های مهم، با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: تعاريف مفاهيم به کار رفته در اين گزارش

فصل 2: روش های حل معادلات توربولانس

 • روش استاندارد k-E
 • معادلات حامل در مدل استاندارد k-E
 • مدل سازي لزجت مغشوش در مدل استاندارد k-E
 • ثابت‌هاي مدل استاندارد k-E
 • مدل RNG
 • معادلات حامل در مدل RNG
 • مدل سازي لزجت موثر در مدل RNG
 • اصلاح چرخش در مدل RNG
 • محاسبه اعداد پرانتل معکوس موثر در مدل RNG
 • ترم Re در معادله E
 • ثابت های مدل RNG
 • مدل هوشمند k-E
 • معادلات حامل برای مدل هوشمند
 • مدل سازی لزجت مغشوش در مدل هوشمند
 • ثابت های مدل هوشمند

فصل 3: تئوری مدل MHD

 • روش القای مغناطيس
 • روش پتانسيل الکتريکي

فصل 4: حل جريان و تاثير نيروی لورنتس

 • ساده سازی معادلات ماکسول
 • نحوه ايجاد نيروي لورنتس موازی با جريان
 • شرايط مسئله و حل جريان
 • بررسي نتايج
 • جمع بندی و پيشنهادات

جهت دانلود جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل، بر لینک زیر کلیک نمایید:

جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات