پروژه با عنوان: محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

             

پروژه با عنوان: محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

 

 

 

 

 

این پروژه جهت محاسبه تنش و کرنش و همچنین تحلیل تخریب در کامپوزیت‌های پلیمری لایه ای در نرم‌افزار MATLAB نوشته شده است. جهت کد نویسی از تئوری کلاسیک صفحات کامپوزیتی استفاده شده است. ابتدا خواص ماده، ترتیب لایه چینی، تعداد لایه‌ها، زاویه لایه‌ها و ضخامت هر لایه به‌عنوان ورودی وارد می‌شود. سپس ماتریس‌های B ،A و D محاسبه می‌گردند. بارگذاری روی لایه چینی می‌تواند دارای ۳ مولفه نیرو و ۳ مولفه تنش باشد که به‌عنوان ورودی وارد می‌شود. با توجه به بارگذاری وارد شده، در ابتدا کرنش‌های لایه ای (Laminate) در جهات بارگذاری محاسبه می‌شوند. کرنش در هر لایه با استفاده از کرنش کلی و انحنا به دست می‌آید. با یک دوران، کرنش در هر لایه از جهات فرعی به جهات اصلی (مادی) انتقال داده می‌شود. با استفاده از روابط تنش و کرنش، تنش‌ها در هر لایه محاسبه می‌شوند...

پروژه محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 8 صفحه، تایپ شده، به همراه کد برنامه متلب با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • دریافت خواص مواد
  • محاسبه ماتریس های نرمی و سفتی مادی
  • ورود خواص لایه چینی
  • محاسبه ماتریس‌های B ،A و D
  • ورود ضرایب حرارتی و رطوبتی، تغییر در دما و رطوبت
  • محاسبه نیروهای حرارتی و رطوبتی
  • ورود بارگذاری مکانیکی و جمع آن با بارهای حرارتی و رطوبتی
  • محاسبه تنش ها و کرنش ها در هر لایه
  • ورود خواص استحکامی ماده به نرم افزار
  • بررسی تخریب با استفاده از هر کدام از تئوری ها

جهت دانلود پروژه محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB، بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: محاسبه تنش، کرنش و تخریب کامپوزیت ها با استفاده از نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات