کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی

             

کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی

 

 

 

 

 

کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی (ARMOUR, Materials, Theory and Design)، تا زمانی که جنگ در جهان وجود دارد، فناوری‌های حفاظت همیشه درخواست می‌شود. “کتاب زره” فناوری‌های حفاظت موجود و درحال ظهور که هم‌اکنون آخرین پیشرفت‌های سیستم‌های زره حفاظتی می‌باشد را توصیف می نماید. این کتاب تئوری، کاربردها و جنبه‌های علوم مواد از طراحی مدرن زره که در رابطه با وسایل نقلیه، کشتی‌ها، اجزا و ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند توضیح می‌دهد و علوم و تکنولوژی مورد استفاده برای محافظت در برابر انفجار و حملات بالستیک را بررسی می نماید. این کتاب مشتمل بر 380 صفحه، در 11 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Introduction

Chapter 2: An Introduction to Materials

Chapter 3: Bullets, Blast, Jets and Fragments

Chapter 4: Penetration Mechanics

Chapter 5: Stress Waves

Chapter 6: Metallic Armour Materials and Structures

Chapter 7: Ceramic Armour

Chapter 8: Woven Fabrics and Composite Laminates for Armour Applications

Chapter 9: Reactive Armour Systems

Chapter 10: Human Vulnerability

Chapter 11: Blast and Ballistic Testing Techniques

جهت دانلود کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی (ARMOUR, Materials, Theory and Design)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی

کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی

کتاب زره، مواد، تئوری و طراحی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات