آموزش متلب، کتاب دستورالعمل های MATLAB برای علم زمین شناسی

             

آموزش متلب، کتاب دستورالعمل های MATLAB برای علم زمین شناسی

 

 

 

 

نرم افزار متلب جهت طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی در علم زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد، از قبیل پردازش تصویر در سنجش از راه دور، تولید و پردازش مدل دیجیتالی ارتقاء یافته و تحلیل سری زمانی. این کتاب روش تحلیل داده ها را در علم زمین شناسی با استفاده از نرم افزار متلب معرفی می نماید، از قبیل آمار پایه برای مجموعه داده های تک متغیره، دو متغیره و چند متغیره، تحلیل سری زمانی، پردازش سیگنال، تحلیل داده های مکانی و جهت و آنالیز تصویر...

کتاب دستورالعمل های متلب برای علم زمین شناسی (MATLAB, Recipes for Earth Sciences)، مشتمل بر 10 فصل، 437 صفحه، با فرمت pdf، به زبان انگلیسی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 Chapter 1: Data Analysis in Earth Sciences

Chapter 2: Introduction to MATLAB

Chapter 3: Univariate Statistics

Chapter 4: Bivariate Statistics

Chapter 5: Time-Series Analysis

Chapter 6: Signal Processing

Chapter 7: Spatial Data

Chapter 8: Image Processing

Chapter 9: Multivariate Statistics

Chapter 10: Directional Data

جهت دانلود کتاب دستور العمل های متلب برای علم زمین شناسی (MATLAB, Recipes for Earth Sciences)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش متلب، کتاب دستورالعمل های MATLAB برای علم زمین شناسی

آموزش متلب، کتاب دستورالعمل های MATLAB برای علم زمین شناسی

آموزش متلب، کتاب دستورالعمل های MATLAB برای علم زمین شناسی

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات