آموزش آباکوس، جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

             

آموزش آباکوس، جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

 

 

 

 

 

تحلیل ستون های بتن آرمه به روش های عددی از دیرباز تا کنون یکی از موضوعاتی بوده که نظر پژوهشگران را به خود جلب نموده است. مسائل مهمی همچون بررسی شکل پذیری، مقاومت نهایی، منحنی رفتاری بتن محصور شده همواره در ادبیات فنی مطرح بوده است. شکل پذیری ستون بتن آرمه باعث افزایش مقاومت آن تحت اثر بارهای ناگهانی و تصادفی مانند زلزله می شود، بطوریکه در طراحی سعی می شود بیشترین تغییر مکان برنامه کامپیوتری به زبان فرترن با استفاده از برنامه های پایه دو بعدی نوشته شده که تغییرات و اصلاحات لازم به غیر الاستیک (غیر ارتجاعی) در ستون بوجود آید. در سال هاي اخير، استفاده از مواد مرکب يا کامپوزيت در صنايع و رشته هاي مختلف توسعه بسياري يافته است كه يكي از زمينه هاي جديد و قابل توجه و پرکاربرد در مهندسي عمران، استفاده از مواد كامپوزيتي FRP به منظور مقاوم‌سازي سازه هاي بتن مسلح مي‌باشد. مقاوم‌سازي سازه هاي بتن مسلح توسط مواد FRP با اهداف مختلفي صورت مي‌گيرد که از جمله آنها، افزايش مقاومت و شکل پذيري ستون هاي بتن مسلح با استفاده از روش محصورسازي خارجي ستون به صورت دورپيچ نمودن آن با FRP مي باشد. در اين روش، لايه هاي FRP همانند يک ژاکت، دور تا دور ستون را در بر گرفته و موجب افزايش مقاومت ستون تحت بارهاي وارده و نيز افزايش شکل پذيري آن مي شوند.

هنگامي که ستون هاي بتن آرمه تحت اثر بارهاي ديناميکي جانبي مانند زلزله قرار مي گيرند، خسارات شديدي در نواحي گشتاور حداکثر اين اعضا مشاهده مي شود. اين نواحي معمولا به نام مفاصل پلاستيک خوانده شده که انحناهاي غير الاستيک بزرگي را تجربه مي کنند. مفاصل پلاستيک اساسا عاملي براي اتلاف انرژي بوده که انرژي ناشي از زلزله را از طريق دوران پلاستيک اتصالات صلب بتني تلف کرده و سبب باز توزيع گشتاور مي شوند. لذا دوران و طول مفصل پلاستيک يک عضو بتن آرمه پارامتري مهم در ارزيابي پاسخ و خسارت سازه تحت زلزله محسوب مي شود...

جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS، یک جزوه آموزشی مفید و کاربردی از آموزش مبحث تحلیل ستون بتن مسلح در نرم افزار تحلیلی آباکوس است. این جزوه مشتمل بر 38 صفحه، به زبان فارسی، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی، با فرمت PDF، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

** بیان هدف و فرضیات مسئله

** مراحل کار در نرم افزار آباکوس

* مرحله پیش پردازش مدل:

  • ساخت هندسه مدل ستون
  • تعریف مشخصات مصالح و سطح مقطع ستون
  • مونتاژ مدل
  • تعریف مراحل تحلیل
  • تعریف اندرکنش بتن و میلگردها
  • تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی
  • مش بندی
  • تعریف خروجی های مورد نظر

* مرحله پردازش مدل:

  • ایجاد Job
  • پردازش مدل

* توجه: لازم به ذکر است که علاوه بر فایل جزوه آموزشی بالا، 9 مقاله با عناوین زیر در رابطه با تحلیل بتن به روش المان محدود (100 صفحه، به زبان فارسی) نیز جهت دانلود قرار داده شده است:

مقاله 1: تحلیل غیر خطی اجزاء محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP

مقاله 2: بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون سازه های بتن آرمه تقویت شده با ورقه های CFRP تحت اثر بارهای سیکلی به روش المان محدود

مقاله 3: یک معادله پیشنهادی جهت برآورد طول مفصل پلاستیک ستون های RC در معرض زلزله

مقاله 4: تاثیر سطح عملکرد قاب خمشی بتن مسلح ویژه بر رفتار غیر خطی، لزره ای اتصالات تیر و ستون میانی

مقاله 5: مدل سازی اجزاء محدود ستون های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP

مقاله 6: شبیه سازی تغییر شکل و تخریب در قاب های بتن مسلح توسط مقطع معادل سازی شده تحت بار انفجار

مقاله 7: تحلیل غیر خطی قاب های بتن مسلح سه بعدی با تاثیر اندر کنش بتن و میلگرد

مقاله 8: ارزیابی بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه به روش اجزاء محدود غیر خطی

مقاله 9: تحلیل اجزاء محدود ستون های بتن مسلح تقویت شده با CFRP تحت ترکیب بار محوری و بار جانبی

جهت دانلود جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS به همراه مقالات بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش آباکوس، جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

آموزش آباکوس، جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

آموزش آباکوس، جزوه آموزش تحلیل ستون بتن مسلح به روش اجزاء محدود در نرم افزار ABAQUS

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات