کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)

             

کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)

 

 

 

 

 

دانشمند مشهور Rene de Borst و تیم او در کتاب “تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها” بر اساس دو کتاب اصلی نوشته شده توسط Mike Crisfield و یادداشت‌های سخنرانی او، یک نسخه فشرده و کاملا به‌روزشده را ارائه می‌دهد که مورد درخواست دانشجویان و مهندسان بر اساس ویرایش نخست محبوب Cridfield می‌باشد. همراه با اطلاعات به‌روز و جدید متعدد، نویسندگان جدید محتوای اصلی را حفظ کرده‌اند، درحالی که بر روی تحولات جدید ایده‌ها، تمرکزی بهبود یافته به ارمغان آورده‌اند…

کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)، مشتمل بر 5 بخش، 15 فصل، 543 صفحه، با فرمت PDF، به زبان انگلیسی، همراه با روابط مهم و پایه ریاضی المان محدود به ترتیب زیر گردآوری شده است:

PART I: BASIC CONCEPTS AND SOLUTION TECHNIQUES

Chapter 1: Preliminaries

Chapter 2: Non-linear Finite Element Analysis

Chapter 3: Geometrically Non-linear Analysis

Chapter 4: Solution Techniques in Quasi-static Analysis

Chapter 5: Solution Techniques for Non-linear Dynamics

PART II: MATERIAL NON - LINEARITIES

Chapter 6: Damage Mechanics

Chapter 7: Plasticity

Chapter 8: Time-dependent Material Models

PART III: STRUCTURAL ELEMENTS

Chapter 9: Beams and Arches

Chapter 10: Plates and Shells

PART IV: LARGE STRAINS

Chapter 11: Hyperelasticity

Chapter 12: Large-strain Elasto - plasticity

PART V: ADVANCED DISCRETISATION CONCEPTS

Chapter 13: Interfaces and Discontinuities

Chapter 14: Meshless and Partition-of-unity Methods

Chapter 15: Isogeometric Finite Element Analysis

جهت دانلود کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)

کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)

کتاب تحلیل المان محدود غیرخطی جامدات و سازه‌ها (Nonlinear Finite Element Analysis of Solids and Structures)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات