کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

             

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

 

 

 

 

 

 

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)، به بررسی قالب گیری تزریقی، اکستروژن ورق ها، فرآیند ترموفرمینگ، قالب گیری بادی، قالب گیری چرخشی، فرآیندهای کامپوزیت، فرآیندهای رزین مایع، مونتاژ، تکمیل و پراخت کاری و... می پردازد. این کتاب مشتمل بر 746 صفحه، در 12 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Chapter 1: Injection Molding

Chapter 2: Assisted Injection Molding

Chapter 3: Sheet Extrusion

Chapter 4: Thermoforming

Chapter 5: Blow Molding

Chapter 6: Rotational Molding

Chapter 7: Compression and Transfer Molding

Chapter 8: Composite Processes

Chapter 9: Liquid Resin Processes

Chapter 10: Assembly

Chapter 11: Decorating and Finishing

Chapter 12: Polymer Nanocomposites in Processing

جهت دانلود کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

کتاب مرجع فرآیندهای پلاستیک (Plastic Processes HandBook)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات