کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)

             

کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)

 

 

 

 

اصطلاح اصول پایپینگ «Piping» عموماً در مسائل مربوط به انتقال سیال از طریق لوله، اتصالات مربوطه و شیرآلات بکار برده می شود. استانداردها و کدهای (Piping) برای سرویس های مختلف توسط موسسات استاندارد بین المللی تهیه و توزیع می گردد. این استانداردها شامل نحوه ساخت لوله، نحوه استفاده، طراحی، انشعاب، اتصال، نحوه نصب و نحوه تست خطوط لوله می باشند. در تهیه این استانداردها مهمترین مطلبی که مورد نظر بوده «ایمنی» در هنگام استفاده و کارکرد است…

کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)، مشتمل بر دو بخش، با فرمت PDF، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: به زبان فارسی و 67 صفحه

جزوه ای کامل در تشریح اصول پایپینگ و شاخص ها و استانداردهای بین المللی و رایج دنیا در پایپینگ است. همچین در این بخش انواع اتصالات و ویژگی های آنها همراه با تصویر مورد بررسی قرار گرفته شده است.

بخش 2: به زبان انگلیسی و 162 صفحه

Chapter 1: Technical Data - Company and National Standards

 • BP Amoco Engineering Standards
 • ANSI/API Standards
 • British Standard
 • Piping Specifications

Chapter 2: Flanges

 • Flange Standards
 • Flange Facings
 • Flange Face Re-Machining
 • Flange Types
 • Flange Specification and Identificatio
 • Pipe Flanges - Do’s and Don’ts
 • Flange Surface Finish and Flange Distortion

Chapter 3: Gaskets

 • Selection of Gasket Material
 • Fugitive Emissions
 • Compatibility with Fluid
 • Temperature
 • Internal Pressure
 • Special Considerations
 • RTJ (Ring Type Joint) Gaskets
 • Spiral Wound Gaskets
 • Sheet Gaskets
 • Compressed Asbestos Fibre Gasket (CAF)
 • Gaskets for Lined Pipework
 • Gaskets - Do’s and Don’ts

Chapter 4: Compact Flanged Joints

 • Taper - Lok
 • Graylock Coupling
 • Other Designs
 • Compact Flanges Specification and Identification
 • Compact Flanges - Do’s and Don’ts 55
 • Breaking Joints 56
 • Making Joints

Chapter 5: Bolting for Flanges and Covers

 • Bolt Material Grade
 • Bolt Thread
 • Bolt Coating/Plating
 • Bolt Specification and Identification
 • Tension Controlled Fasteners - Rotabolt
 • Hydraulic Bolt Tensioning
 • Flange and Bolt Protection
 • Bolting - Do’s and Don’ts
 • Manual Bolt Tightening
 • Bolt Tightening - Do’s and Don’ts
 • Hot Bolting
 • Restrictions on Hot and Odd Bolting
 • Insulation Kits for Bolts
 • Insulating Kit Identification and Specification
 • Insulating Kits - Do’s and Don’ts

Chapter 6: Spading and Blanking of Flanges

Chapter 7: Screwed Piping Joints

 • Threaded Joints
 • Sealing on a Threaded Joint
 • Table of Thread Jointing Compounds
 • Screwed Unions
 • Screwed Joints Specification and Identification
 • Screwed Joints - Do’s and Don’ts

Chapter 8: Compression Fittings

 • Compression Fitting Specification and Identification
 • Compression Fittings - Do’s and Don’ts

 Chapter 9: Elastomeric O-Ring Seals

 • Selection of Elastomeric O-Rings
 • Elastomeric O-Ring Failures
 • Elastomeric O-Rings - Specification and Identification
 • Installation of Elastomeric O-Rings - Do’s and Don’ts

جهت دانلود کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook) بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)

کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)

کتاب مرجع اتصالات پایپینگ (Piping Joints Handbook)

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات