پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB

             

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB

 

 

 

 

 

این برنامه برای تحلیل هر نوع تیر سراسری (Continuous Beam) و تحت انواع بارگذاری های ثقلی یکنواخت، مثلثی قائم الزاویه و ذوزنقه ای با فرم های مختلف و نیز بارگذاری های نقطه ای کاربرد دارد. باید توجه داشت که تیر سراسری بایستی بدون انفصال باشد. در نهایت برنامه بر مبنای روش المان محدود در تحلیل سازه ها، نمودار لنگر خمشی و نیروی برشی در سراسر نقاط تیر و نیز مقدار نیروهای تعمیم یافته و تغییر مکان های گره های دو سر هر عضو دهانه و عکس العمل های تکیه گاهی تیر را به عنوان خروجی ارائه می کند...

پروژه تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB، مشتمل بر 15 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر، کد برنامه در متلب و... با فرمت pdf به ترتیب زیر گردآوری شده است:

  • شرح برنامه
  • انواع بارگذاري هاي قابل اعمال در برنامه
  • ورودي هاي برنامه
  • كد برنامه
  • خروجي برنامه

جهت دانلود پروژه تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB بر لینک زیر کلیک نمایید:

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB

پروژه با عنوان: تحلیل تیر سراسری (Continuous Beam) با استفاده از نرم افزار MATLAB

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات