قوانين و مقررات

             

قوانين و مقررات

به منظور حمایت، تقویت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه‌های کشور، تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم این دپارتمان بواسطه حمایت های حامیان خود به فعاليت مي‌پردازند. در همین راستا قوانین و مقرراتی که جهت استفاده از خدمات این سایت لازم الجرا است به استحضار می رسد:

1- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران می تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان نسبت به اعمال تغييراتي در مفاد اين قوانين اقدام نمايد. بديهي است كه پس از اعلام عمومی تغييرات، درصورتيكه کاربر نسبت به لغو عضويت خود در سايت اقدام ننمايد، تغييرات از سوي وي پذيرفته‌شده تلقي شده و لازم الاتباع مي‌گردد.

2- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران اين حق را براي خود محفوظ نگه مي دارد كه اطلاعات شما را در اختيار نهاد و موسسات ارائه‌كننده خدمات آموزشي و پژوهشي و کارآفرینی مرتبط با زمينه‌كاري و تحقيقاتي شما قرار دهد.

3- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران اطلاعات شخصی و تماسی شما را در اختيار هيچ شخصي ثالثي قرار نخواهد داد و اين اطلاعات صرفاً براي استفاده داخلي دپارتمان مهندسی مکانیک ایران مي‌باشند مگر این که دستور قضایی بر این امر حاکم باشد.

4- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران همچنين در موارد خاصي كه نياز به دفاع از حقوق خود بوده و يا در حين واگذاري كلي يا بخشي از سايت به غير و يا احياناً حسب الزام قوانين، اطلاعات شخصي شما را در اختيار مراجع ذيصلاح قرار خواهد داد.

5- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران با سازمانها و نهادهايي كه در زمينه امور انتظامي فعاليت مي‌كنند حسب لزوم، همكاري خواهد نمود و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد (و شما نيز با پذيرفتن مفاد اين قوانين آن را مجاز و مختار مي‌سازيد) كه تمام اطلاعات شما را به سازمانهاي انتظامي، قضايي دولتي براي بررسي تخلفات، عدم رعايت مالكيت معنوي و يا هرگونه اقدام غير قانوني كه عليه ایرکاس باشد ارائه نمايد.

6- برخي از اطلاعات شخصي کاربران که بواسطه تنظیم خود کاربران و با اختیار خود در اختيار عموم قرار گرفته می شود و خارج از كنترل دپارتمان مهندسی مکانیک ایران مي‌باشند ، ممکن است موجب سوء استفاده هاي احتمالي و ارسال پيام‌هاي ناخواسته از سوي ديگران شود که هیچ مسئولیتی در این مورد متوجه ایرکاس نخواهد بود.

7- از جمله خدمات دپارتمان مهندسی مکانیک ایران معرفي محصولات و خدمات موسسات و سازمانهايي است كه به نحوي با شما ارتباط كاري يا عملي دارند. در اين حالت، سايت اين حق را براي خود محفوظ نگه مي‌دارد كه از جانب آنان، محصولات و خدمات آنها را به شما معرفي نمايد. بديهي است درصورت ضرورت صرفاً اطلاعات غير شخصي مربوط به اين امر در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

8- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران در مجموعه خود لينكهايي را براي اطلاع‌رساني و معرفي ديگر سايتها درج و ثبت نموده است. همچنين در اين سايت جهت معرفي شركتها از بنرهاي تبليغاتي استفاده مي‌گردد. اظهار نامه حقوقي حاضر، صرفاً مربوط به وب سايت دپارتمان مهندسی مکانیک ایران مي‌باشد و وب سايتهاي ديگر همچون پايگاه‌هاي ديگر انجمنها و تشكلها، مطالب مندرج در بخش نمايندگان و حامیان سايت، موسسات همكار، شركتهاي ارائه كننده تبليغات و يا مواردي از اين قبيل را شامل نمي‌شود. دپارتمان مهندسی مکانیک ایران هيچگونه مسئوليتي درباره اقدامات امنيتي و حفاظت از اطلاعات شما را در اينگونه برعهده نمي‌گيرد. قبل از استفاده از اين سايتها، توصيه مي‌ گردد بخش قوانين آنها مطالعه و بررسی شوند.

 9- انجمن های گفتگو و جامعه مجازی و همچنین مطالب دپارتمان های علمی ،كانوني براي ارائه نظرات، دستاوردها، اطلاعيه‌ها و اخبار علمي، پژوهشي و آموزشي مربوط به حوزه های دانشگاهی هستند. كليه مطالب ارسال شده از سوي اعضای ایرکاس در اين بخش بازتاب‌ ديدگاه‌ها، سياستها و نظرات دپارتمان مهندسی مکانیک ایران نمي‌باشد. اين عناوين مطالب تا زمانيكه توسط هیات نظارت ایرکاس بصورت رسمي اعلام نگردند مورد تاييد دپارتمان مهندسی مکانیک ایران  نمي‌باشند و تحت هيچ شرايط هيچ يك از مسئولان و اعضاي هيأت تحريريه و گردانندگان ایرکاس مسئول اقداماتی از این قبیل نخواهند بود. چنانچه کاربری از اين سرويس های ذکر شده استفاده می نماید پذيرش مطالب از سوی کاربر بديهي تلقي مي‌گردد و مسئول مطالبي خواهد بود که به اشتراک گذارده است.

10- كاربران ایرکاس مجاز نمي‌باشد با اهداف غیر از سیاست های کاری دپارتمان مهندسی مکانیک ایران اقداماتی را محقق سازند که در صورت مشاهده این موارد بدون تشریفات نسبت به حذف کاربر اقدام خواهد شد .

11- کاربران صرفا مجاز می باشند یکبار و با مشخصات حقیقی خود در دپارتمان مهندسی مکانیک ایران عضو شوند و عضویت های تکراری مجاز نبوده و نقض قوانین محسوب می گردد و ضمن حذف تمامی حساب های کاربری دسترسی کاربر مسدود خواهد شد فلذا هيچگونه مسئوليتي در قبال صحت و سقم اطلاعات شخصي اعضا كه از سوي آنان در سايت ارائه مي‌گردد متوجه ایرکاس نمی باشد.

12- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران اين حق را براي خود محفوظ نگه مي‌دارد كه در صورت اقتضا و حسب صلاحديد خود، نسبت به كنترل صحت اطلاعات شخصي افراد اقدام نمايد.

 13- هيچ يك از اعضاء سايت مجاز به ارائه نظريات، اطلاعات، و ... شخصي خود از طرف دپارتمان مهندسی مکانیک ایران نمي‌باشند.

14- كاربران ایرکاس مجاز به ارسال مطلب و یا پيامهايي كه از مالكيت های معنوي ديگران محسوب مي‌گردد نمي‌باشد و کپی مطالب صرفا با ذکر منبع و یا رضایت ناشر آن امکانپذیر می باشد.

15- كاربران ایرکاس تحت هیچ شرایطی مجاز به درج موارد غير اخلاقي،شایعه پراکنی، سياسي، فرقه‌اي، حزبي و يا ... كه مغاير با اصول و زمينه‌هاي كاري دپارتمان مهندسی مکانیک ایران مي‌باشد نبوده و مسئوليت اين امر به عهده شخص وي است و همچنین انتشار هرگونه مطلب و یا مدیا و یا هر گونه فعلی که توهین به هر شخص حقیقی و یاحقوقی باشد ممنوع بوده و در صورت مشاهده این موارد بدون تشریفات نسبت به حذف کاربر اقدام خواهد شد.

16- مسئوليت تمامي فايلها و يا تصاوير و ... كه از طريق سايت ایرکاس رد و بدل ميشوند بر عهده كاربر فرستنده ميباشد و سايت در قبال اين گونه مسايل هيچ تعهدي در زمينه سالم بودن آنها، ويروسي نبودن آنها و ... ندارد. و پيشنهاد می گردد حتما پس از دريافت فايلها و ... قبل از استفاده توسط نرم افزارهايي كه كار ويروس يابي و اسكن فايلها را بر عهده دارند ، چك گردند.

17- كاربران ایرکاس مجاز به ارسال نامه‌هاي الكترونيكي زنجيره‌اي و يا هرگونه هرزنامه (junk mail) به هر طریق ممکن نمي‌باشد و همچنین كاربر مجاز به ارسال اطلاعات با فايلهاي آغشته به ويروس كه مي‌تواند سرورهاي ایرکاس را دچار اختلال سازد نمي‌باشد که در صورت محقق شدن بدون تشریفات نسبت به حذف کاربر اقدام خواهد شد.

18- اعضاء دپارتمان مهندسی مکانیک ایران حق استفاده تبليغاتي، تجاري از سايت را به نفع خود نداشته و هیچ گونه استفاده تجاری از خدمات ایرکاس ممنوع بوده و درصورت مشاهده بشدت برخورد خواهد شد.

19- بکار بردن کلمات توهین آمیز در هنگام گفتگو با سایر اعضا و یا گفتگو با کارشناسان مجموعه در بخش پشتیبانی آنلاین و پشتیبانی تیکتینگ منجر به حذف حساب کاربر بدون تشریفات خواهد شد که قابل برگشت نخواهد بود.

20- دپارتمان مهندسی مکانیک ایران اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد چنانچه متوجه گردد بخش يا كل قوانين سايت بصورت ضمني يا علني به هر نحو ممكن از سوي کاربر يا اعضاء مورد نقض قرار گرفته است نسبت به قطع عضويت وي بدون اطلاع‌ قبلي اقدام نمايد.

21- هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي برای هر طبقه عضویت تعيين مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد و عدم پرداخت موجب تعلیق عضویت خواهد شد.

22- پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به داراِيي های دپارتمان مهندسی مکانیک ایران براي کاربر ايجاد نمي كند .

23- عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :

درخواست لغو عضویت

نقض آشکار قوانین

رد صلاحيت کاربر بنا به تصويب هيأت مديره

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات