رضا رفیعی راد صفحه شخصي
رضا رفیعی راد
4578
آفلاین
7 سالها
26 روز
6 سالها
7

اطلاعات تماس

رضا رفیعی راد
رضا
رفیعی راد
1368/3/24
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
حرارت و سیالات
ارومیه
سراسري
87
دانشجويي
اردبيل
اردبیل

ليست دوستان

  رامین شادزی
  محمد عظیمی
  مسعود محمدیان
  سالار فريدپور
  رضا کی منش
  پیمان محمدپور
  هادي خوارزم كيا