صفحه مشخصات کاربری رضا رفیعی راد
رضا رفیعی راد
5421
آفلاین
8 سال قبل
14 ماه قبل
7 سال قبل
7

اطلاعات کاربر

رضا رفیعی راد
رضا
رفیعی راد
1368/3/24
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
حرارت و سیالات
ارومیه
سراسري
87
دانشجويي
اردبيل
اردبیل

تماس ها

  رامین شادزی
  محمد عظیمی
  مسعود محمدیان
  سالار فريدپور
  رضا کی منش
  پیمان محمدپور
  هادي خوارزم كيا