دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ

             


صفحه مشخصات کاربری حسن جلالی خسروشاهی
حسن جلالی خسروشاهی
1417
آفلاین
7 سال قبل
7 سال قبل
7 سال قبل
0

اطلاعات کاربر

حسن جلالی خسروشاهی
حسن
جلالی خسروشاهی
1370
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
حرارت و سیالات
آزاد اسلامی
آزاد
88
دانشجويي
آذربايجان شرقي
تبریز

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.
سامانه هوشمند ژورنال مقالات