صفحه مشخصات کاربری علی پاشازاده
علی پاشازاده
1341
آفلاین
8 سال قبل
0

اطلاعات کاربر

علی پاشازاده
علی
پاشازاده
1368
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
طراحی جامدات
تبریز
سراسري
1387
دانشجويي
اردبيل
ادربیل
CNC
Ansys
Solid Works
CATIA

تماس ها

این کاربر اخیراً ارتباطی نداشته است.