علی پاشازاده صفحه شخصي
علی پاشازاده
1034
آفلاین
7 سالها
0

اطلاعات تماس

علی پاشازاده
علی
پاشازاده
1368
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
طراحی جامدات
تبریز
سراسري
1387
دانشجويي
اردبيل
ادربیل
CNC
Ansys
Solid Works
CATIA

ليست دوستان

شما با كاربر ديگري ارتباط نداريد