دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Evaluation of zeolite-sand mixtures as reactive materials protecting groundwater at waste disposal sites

Abstract

To recognize properties of a mixture of Vistula sand (medium sand acc. to USCS) with Slovak zeolite as reactive materials suitable for permeable reactive barriers proposed for protection of groundwater environment in vicinity of old landfills comprehensive laboratory investigations were performed. The present study investigates the removal of contaminants specific for landfill leachates onto zeolite-sand mixtures containing 20%, 50% and 80% of zeolite (ZS20, ZS50 and ZS80). Taking into account the results of batch tests it was concluded that the Langmuir isotherm best fitted the data. It was observed that the presence of ammonium, calcium and magnesium decreases the removal efficiency of copper by 32%. Column tests of contaminant migration through the attenuation zone of the reactive materials were interpreted using the software package CXTFIT, which solves a one-dimensional advection-dispersion equation. Column test results also indicate the strong influence of the presence of interfering substances on copper immobilisation; dynamic sorption capacities decrees twofold. Throughout the landfill leachate flow through ZS80 sample, a constant reduction of NH+4 (at 100%), K+ (at 93%) and Fetotal (at an average of 86%) were observed. There was no reduction in chemical oxygen demand and biochemical oxygen demand.

Key words

  • permeable reactive barrier;
  • reactive materials;
  • sorption criteria;
  • contaminants migration;
  • zeolite-sand mixture;
  • breakthrough curves

 

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات