دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Methodologies for System-level Remaining Useful Life Prediction

Abstract

While most prognostics approaches focus on accurate computation of the degradation rate and the Remaining Useful Life (RUL) of individual components, it is the rate at which the performance of subsystems and systems degrade that is of greater interest to the operators and maintenance personnel of these systems. We develop a comprehensive methodology for system-level prognostics under different forms of uncertainty in this paper. Our approach combines an estimation scheme with a prediction scheme to compute the RUL as a stochastic distribution over the life of the system. We compare two prediction methods: 1) stochastic simulation, and 2) the inverse first order reliability method (Inverse-FORM). We compare the computational complexity and the accuracy of the two approaches using a case study of a system with several degrading components.

Abbreviation

 • RUL, Remaining Useful Life;
 • EOL, End Of Life;
 • PF, Particle Filtering;
 • PDF, Probability Density Function;
 • CDF, Cumulative Distribution Function;
 • FOSM, First-Order Second moment Method;
 • FORM, First-Order Reliability Method;
 • PCs, Possible Conflicts;
 • EKF, Extended Kalman Filters;
 • LSE, Least Squares Estimation;
 • ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average;
 • UT, Unscented Transform;
 • SIR, Sampling Importance Resampling;
 • MPP, Most Probable Point

Keywords

 • System-level prognostics;
 • Remaining useful life (RUL);
 • Estimation and prediction algorithms;
 • Stochastic simulation;
 • Particle filters;
 • First order reliability method;
 • Uncertainty effects

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات