دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان

امروزه چالش های اساسی رودرروی دست اندرکاران امور مربوط به نت تنها یادگیری تکنی کهای آن نیست بله انتخاب یک یا چند روش از یا تعمیرات مبتنی بر قابلیت RCM. چندین روش نگهداری تعمیرات و اجرایی کردن آن روش ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد اطمینان یکی از روش های بسیار کارآمد و موثر در نگهداری و تعمیرات می باشد که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا و صنایع مورد فرآیندی است که اولا معین می کند چه کاری می بایست برای تداوم عمر هر گونه سرمایه فیزیکی انجام شود ، RCM. استفاده قرار می گیرد ثانیا انتظاراتی را که کاربران از تجهیزات دارند ، ضمانت و عملی نماید 0

 

 


 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات