دانلود جدید ترین ورژن کتیا - ورژن 6

             

دانلود جدید ترین ورژن کتیا - ورژن 6

Catia V6 2009 جدید ترین ورژن کتیا می باشد که در سال 2009 ارائه شده و یکی از اساسی ترین نرم افزارهای پایه ای مهندسی مکانیک در تمامی شاخه و گرایش ها می باشد که به به جرات می توان لقب دریای مکانیک را به آن داد     .

 

Catia

 

در ادامه خود برنامه به همراه کرک و همچنین برنامه های جانبی ارائه جهت استفاده دپارتمانی های عزیز ارائه می شود .

 

دانلود بخش اصلی نرم افزار

قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم - قسمت ششم - قسمت هفتم- قسمت هشتم

دانلود بخش مستندات نرم افزار

قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم

دانلود کرک نرم فزار

دانلود نرم افزاری جهت بازگشایی قسمت های دانلود شده

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات