دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

دانلود جدید ترین ورژن کتیا - ورژن 6

Catia V6 2009 جدید ترین ورژن کتیا می باشد که در سال 2009 ارائه شده و یکی از اساسی ترین نرم افزارهای پایه ای مهندسی مکانیک در تمامی شاخه و گرایش ها می باشد که به به جرات می توان لقب دریای مکانیک را به آن داد     .

 

Catia

 

در ادامه خود برنامه به همراه کرک و همچنین برنامه های جانبی ارائه جهت استفاده دپارتمانی های عزیز ارائه می شود .

 

دانلود بخش اصلی نرم افزار

قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم - قسمت ششم - قسمت هفتم- قسمت هشتم

دانلود بخش مستندات نرم افزار

قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم

دانلود کرک نرم فزار

دانلود نرم افزاری جهت بازگشایی قسمت های دانلود شده

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات