دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

اعلام برنامه آموزشی دپارتمان برای سال جدید
به اطلاع اعضا می رساند طی چند روز آینده برنامه آموزشی دپارتمان که توسط گروه آموزشی دپارتمان برای سال جدید تدوین شده منشر خواهد شد . امید است این برنامه آموزشی که بر اساس نظر سنجی از اعضا و نیاز سنجی های مربوطه تدوین شده بتواند پاسخگوی بخشی از نیاز های آموزشی اعضای دپارتمان مهندسی مکانیک ایران باشد .
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات