نمونه سوالات امتحانی استاندارد صنایع خودرو سازی

             

نمونه سوالات امتحانی استاندارد صنایع خودرو سازی

نمونه ای از سوالات استاندارد صنایع خودرو سازی که به صورت تستی طراحی شده جهت استفاده شرکت کنندگان در  دوره ISO/TS  ارائه می گردد .

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات