دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 18 تیر 1395 ، 09:20

 

 

 

 

 

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)، چاپ دوم، بیش از 1400 منحنی تنش کرنش را از منابع معتبر در خود جمع آوری نموده است. ارائه این منحنی ها به صورت نرمال به شناسایی و مقایسه میان مواد کمک می نماید. تمامی این دیاگرام ها از سیستم متریک تبعیت می کنند و در برخی از آنها سیستم اینچی نیز گنجانده شده است. برای تمامی دیاگرام ها اطلاعاتی چون: تعیین استاندارد، منبع اصلی منحنی، خواص مکانیکی، وضعیت نمونه، نرخ کرنش، دمای آزمون و ترکیب آلیاژ به صورت زیر نویس داده شده است. این دیاگرام ها به منظور دستیابی سریع به اطلاعات به صورت مرتب و منطقی در کتاب چیده شده اند. این کتاب مرجع مشتمل بر 809 صفحه، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر و دیاگرام به ترتیب زیر گردآوری شده است:

Representation of Stress-Strain Behavior

Ferrous Metals

 • Cast Iron (CI)
 • Carbon Steel (CS)
 • Alloy Steel (AS)
 • High-Strength Steel (HS)
 • Stainless Steel (SS)
 • Tool Steel (TS)

Nonferrous Metals

 • Cast Aluminum (CA)
 • Wrought Aluminum (WA)
 • Aluminum Laminates (LA)
 • Copper (Cu)
 • Magnesium (Mg)
 • Nickel (Ni)
 • Reactive and Refractory Metals (RM)
 • Titanium (Ti)
 • Pure Metals and Miscellaneous Alloys (MA)
 • Alloy Index
 • UNS Index

جهت دانلود اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)، بر لینک زیر کلیک نمایید:

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

اطلس نمودارهای تنش - کرنش (Atlas of Stress - Strain Curves)

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات