دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Valorization of raw biomaterial waste-date stones-for Cr (VI) adsorption in aqueous solution: Thermodynamics, kinetics and regeneration studies

Abstract

The objective of this study is to see, if raw local Date Stones (D.S) waste can be successfully used as biosorbent for removing of hexavalent chromium Cr (VI) from aqueous solution. The characterization of this raw biomaterial has been performed using various analytical techniques such as FTIR, SEM, XRD and BET surface area. The experiment results in batch adsorption show that optimum conditions are: initial Cr (VI) concentration 100 mg L−1, pH 2, equilibrium contact time 60 min and D.S concentration 1 g L−1. The corresponding adsorption capacity was around 70 mg g−1. These results are well modeled by Langmuir isotherm and kinetics study followed the pseudo second-order model. The adjustment of models was confirmed by the Chi-square (χ2) test and the correlation coefficient R2. Thermodynamic parameters indicate that the adsorption process is spontaneous and endothermic. The chemical regeneration tests showed that, NaOH is the best eluent. Based on these results, D.S could be used as an ecofriendly and economic biosorbent for removing of Cr (VI) from aqueous solution.

Keywords

  • Hexavalent chromium;
  • Lignocellulosic material;
  • Date stones;
  • Characterization;
  • Adsorption;
  • Modeling

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات