دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 22 آبان 1394 ، 08:05

 

 

 

 

 

 

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز، کتابی مفید و کاربردی از مجموعه کتاب های تکمیلی سمپاد است، که مشتمل بر 260 صفحه، در 10 فصل، به زبان فارسی، همراه با نکات کاربردی و مفید به ترتیب زیر گردآوری شده است:

فصل 1: آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي و مفاهيم اوليه

 • تاريخچه ي توسعه ي كامپيوترها و زبان هاي برنامهنويسي
 • لزوم فراگيري برنامه نويسي
 • زبان C و تاريخچه ي آن
 • گام هاي برنامه نويسي
 • آشنايي با انواع ويرايشگرها و مقايسه ي آنها
 • آشنايي با محيط برنامه نويسي Dev C++

فصل 2: بررسي مسأله و مشخص كردن ورودي و خروجي ها

 • مدل پايه ي كامپيوتر و مفهوم متغير
 • نمودار گردشي
 • حل مسأله ي يافتن بيشينه بين سه عدد
 • حل چند مسأله و بازنمايي الگوريتم با نمودار گردشي
 • بازنمايي متني حل مسأله

فصل 3: ورودي خروجي، متغيرها و محاسبات

 • آشنايي با توليد ورودي و خروجي و انواع متغيرها در برنامه نويسي
 • انجام محاسبات
 • خلاصه نويسي در عبارات محاسباتي
 • مربع مجموع سه رقم
 • نكات تكميلي در مورد متغيرها

فصل 4: مديريت صفحه كليد، صفحه نمايش و آشنايي با ساختارهاي تصميم و تكرار

 • نوع كاراكتري
 • مديريت صفحه كليد
 • ساختار تصميم if
 • ساختار تصميم Switch
 • ساختار تكرار While

فصل 5: برنامه نويسي گرافيكي

 • ورود به محيط گرافيكي
 • محاسبات در گرافيك: گرفتن سه رأس و آزمودن نامساوي مثلث
 • ايجاد طيف رنگ با RGB
 • ترسيم ميانه هاي مثلث
 • استفاده از موس در محيط گرافيكي
 • استفاده از اعداد تصادفي
 • ترسيم اشياء توپر

فصل 6: مباحث تكميلي ساختارهاي تكرار

 • ساختار تكرار For
 • محاسبه ي ميانگين n عدد
 • استفاده از ساختار تصميم در ساختار تكرار: يافتن بيشينه بين n عدد
 • يك مثال گرافيكي از حلقه ي for: رسم n دايره ي متحدالمركز
 • چند مثال رياضياتي
 • محاسبه ي سري ها و تخمين عدد پی
 • مثالي از كاربرد While: تجزيه ي ارقام يك عدد صحيح
 • تشخيص اول يا مركب بودن عدد
 • حلقههاي تو در تو

فصل 7: آرايه ها

 • متغيرهاي انديس دار
 • ترسيم يك n ضلعی
 • مرتب سازي حبابي
 • مرتب سازي انتخابي
 • غربال اراتستن
 • اعداد صحيح بزرگ
 • رشته ها
 • آرايه هاي دو بعدي

فصل 8: كار با فايل

 • حافظه ي موقتي و دائمي
 • انواع فايل و نحوه ي خواندن محتواي فايل هاي متني
 • خواندن از فايل و مرتب سازي داده ها و نوشتن خروجي در فايل
 • مشخص شدن انتهاي فايل
 • ذخيره كردن محل نشانگر موس

فصل 9: برنامه نويسي پيمانه اي

 • مفهوم و مزاياي تابع و برنامه نويسي پيمانه اي
 • نحوه ي تعريف تابع در زبان C
 • نوشتن تابع محاسبه ي n فاکتوریل
 • نوشتن توابع گرافيكي
 • توابع گرافيكي با پارامتر ورودي
 • يك تابع رياضي: بررسي اول بودن يك عدد
 • فراخواني با ارجاع در مقابل فراخواني با مقدار

فصل 10: برنامه نويسي پيشرفته

 • ساختمان ها
 • ساختمان ها به عنوان پارامتر ورودي تابع
 • ساختمان ها به عنوان خروجي تابع
 • اشاره گرها
 • اخذ حافظه ي پويا از سيستم عامل
 • اشاره گرها و توابع و نوشتن توابعي با تعداد پارامتر ورودي نامشخص
 • برنامه نويسي بازگشتي

جهت دانلود کتاب بر لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

کتاب برنامه نویسی به زبان C با ابزارهای تحت ویندوز

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات