دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

چگونه ميتوان سوراخهاي چند ضلعي ايجاد نمود.

چگونه ميتوان سوراخهاي چند ظلعي ايجاد نمود .

 معرفي يك نوع مته خاص كه با استفاده از مثلث رولو جهت ايجاد سوراخهاي چند ضلعي به كار ميرود . 

 

 

 

 

این مطلب نقل شده از فصلنامه فنی و آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان ، سال اول ، شماره چهارم و پنجم می باشد.

 

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات