دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

روش گسترش عملکرد کیفیت Quality Function Deployment

QFD را تعریف کنید و فلسفه اصلی استفاده از QFD چیست؟ QFD به عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرآیند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی خواسته ها و نیازهای مشتریان سعی در لحاظ نمودن آن در تمام مراحل طراحی و تولید دارد. و فلسفه اصلی استفاده از QFD همان هعمال و لحاظ نمودن خواسته های کیفی مشتری در مراحل مختلف تکوین محصول است. پس تمام خصوصیات و مشخصات محصول با توجه به نقطه نظرات "مشتری" و "مصرف کننده" حاصل میگردد.

 QFD method را تعریف کنید؟ 

در QFD method، با تکوین یک فرآیند طراحی منطقی، نسبت به ایجاد و خلق کیفیت در محصول اقدام میکنند با توجه به اینکه در این روش مشتریان در ارزیابی های مربوط به محصول، نیازهای ذهنی خود را مطرح میکنند و QFD با استفاده از طیف وسیعی از روش ها و ابزار مختلف، به طور سیستماتیک این نیازها را به خواسته های عینی، طراحی و ترجمه میکند.

 سری استانداردهای ISO را بطور مختصر شرح دهید و ارتباط QFDرا با این مقوله مشخص کنید؟ 

ایزو یک سیستم کیفیت را شامل "ساختار سازمانی – شرح وظایف و مسؤلیت ها – رویه ها – فرآیند و منابع اجرایی کنترل کیفیت" طرح ریزی میکند که از طریق ایجاد جریان اطلاعات مربوط به فعالیت ها، تصدیق و صحه گذاری در مراحل مختلف طراحی از انطباق خروجی فرآیند (محصول فرآیند) با الزامات مشتری (ورودی) اطمینان حاصل میکند. نقش  QFDبه عنوان یک انتقال دهنده سیستماتیک الزامات مشتری در مراحل تحقق محصول بسیار تعیین کننده است.

  House of Quality (HOQ)، خانه کیفیت را در QFD توضیح دهید؟ 

خانه کیفیت ابزار توانمندی برای ترجمه ندای مشتری و خواسته های کیفی او از محصول به الزامات کمی میباشد که به نحو بسیار چشمگیری قابلیت پیگیری و لحاظ نمودن آنها در محصول، از طرف سازمان را بالا میبرد. خانه کیفیت به صورت ماتریسی متشکل از  1- WHATs(چه ها): شامل خواسته ها و نیازهای مشتری از محصول و یا خدمات میباشد. 2- HOWs(چگونه ها): مبین چگونگی ارائه خواسته های مشتری  (Whats)در محصول است، و خانه کیفیت ماتریسی است که در آن رابطه میان "چه ها" و "چگونه ها" مشخص میگردد. 

 نقش مدیران سازمان (مدیران رده بالا) در حمایت از پروژه های QFD را به اختصار تشریح کنید؟

 مدیران رده بالای سازمان برای نمایان ساختن حمایت و رهبری خود در پروژه های QFD میتوانند اقدامات زیر را مورد توجه قرار دهند:شرکت در جلسات بررسی کلی پروژه و حضور حداقل یکی از مدیران رده بالا در اولین جلسه اعضاء تیم QFD به منظور تبیین علل راهبردی بودن پروژه QFD برای سازمان و اعلام تعهد تمام مدیران نسبت به اجرای پروژه و حمایت آنها از تیم اجرایی و اعلام حمایت عملی مدیریت ارشد سازمان از مدیران میانی در هنگام بوز مشکل و کاستی ها و در نهایت شرکت در جلسات بررسی نتایج اجرای پروژه QFD. 

رویکرد چهار مرحله ای QFD را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید که هر مرحله شامل چه فعالیت هایی است؟ 

مرحله اول طرح ریزی محصول<Product Planning> ، با توجه به ندای مشتری Voice of Customer(VOC) به خواسته های کیفی که باید روی محصول اعمال گردد، طرح ریزی محصول انجام میشود. مرحله دوم طراحی محصول<Product Design> ، مشخصه هایی از اجزاء و قطعات تشکیل دهنده محصول از دید فنی(مهندسی) که ما را به انتظارات مشتری نزدیک میکند، مورد بررسی قرار میگیرد. مرحله سوم طرح ریزی فرآیند<Process Planning> ، مشخصه های قطعات و اجزاء از مرحله قبلی به پارامترهای کلیدی فرآیند ترجمه میشوند و هدف از این مرحله ایجاد اطمینان از برقراری فرآیندی است که قطعات و اجزاء محصول تولیدی به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک باشند. مرحله چهارم کنترل فرآیند<Process Control> ، که این فاز به برنامه ریزی تولید نیز مشهور است و هدف آن ایجاد مقیاسها و شاخصهای اجرایی برای پایش فرآیند است و برنامه نگهداری و تعمیرات و انجام آموزشی آموزش مهارت ها برای اپراتورها مورد توجه است و همچنین در این فاز تصمیمات اتخاذ میگردد برای عبور از ریسکها و جلوگیری و کنترل خطاها در فرآیند. 

تحلیل SWOT را در مورد QFD به اختصار شرح دهید؟

 بطور کلی تحلیل و بررسی SWOT در مورد QFD را در  قوتها: ساخت یافتگی (مؤثر بودن و اتلاف کم منابع)، برنامه ریزی از ابتدا که ریسک را کاهش میدهد، کفایت دانش جمع آوری شده و بالا بردن احتمال موفقیت را در بر دارد.  ضعفها: پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه احتیاج به تعهد (3 تا 6 ماهه) قسمتها و سطوح مختلف سازمان دارد. حجم بالای کاری در شروع و استارت پروژه.  فرصتها: کاهش هزینه های توسعه محصول در کوتاه مدت و کاهش هزینه های ساخت و توزیع محصول در بلند مدت و پاسخگویی صحیح به نیاز بازار و تحویل محصول با کیفیت بالا.  تهدیدها: به دلیل اینکه QFD از نمایندگان حیطههای مختلف سازمان تشکیل شده است ممکن است بروز اتفاقاتب نظیر: حرکتهای سیاسی، کاهش منابع پروژه و عدم پایبندی مدیریت به تعهدات را شامل میگردد. 

مهمترین مزیّت و فایده بکارگیری روش QFD در سازمان چیست؟ 

مهمترین مزیّت و فایده بکارگیری روش QFD دعوت از سازمان به تفکر و فرهنگ "کیفیت گرایی" و "مشتری گرایی" و نیز گسترش آن در تمام سطوح کارمندان میباشد. QFD یگانه ابزاری است که از اولین مراحل تکوین محصول به کمک طراحان آن آمده و در تمام مراحل تولید با همراهی مهندسان و سرپرستان تولید موجبات اعمال خواسته های کیفی مشتریان در مشخصه های محصول را عملی میکند.

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات