دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
سه شنبه ، 16 تیر 1394 ، 03:14

در قسمت سوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Operations (این مجموعه فرامین جهت اصلاح مدل مورد نظر استفاده می شود) و نوار ابزار Analysis (در این مجموعه فرامین، امکان بررسی پیوستگی سطوح و منحنی ها فراهم می گردد) در محیط Wireframe & Surface Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

الف) نوار ابزار Operations:

1. دستور Joint: جهت اتصال منحنی ها و یا سطوح (زمان آموزش: 7 دقیقه و 25 ثانیه)

2. دستور Healing: جهت پر کردن فضای خالی بین سطوح (زمان آموزش: 2 دقیقه و 41 ثانیه)

3. دستور Untrim: جهت تبدیل منحنی یا سطح برش خورده به حالت اول (زمان آموزش: 1 دقیقه و 24 ثانیه)

4. دستور Disassemble: جهت جداسازی المان های جفت شده از یکدیگر (زمان آموزش: 1 دقیقه و 42 ثانیه)

5. دستور Split: جهت برش یک المان توسط یک المان دیگر (زمان آموزش: 5  دقیقه و 4 ثانیه)

6. دستور Trim: جهت آرایش دو المان متقاطع (زمان آموزش: 2 دقیقه و 42 ثانیه)

7. دستور Boundry: جهت ایجاد منحنی های مرزی یک المان (زمان آموزش: 2 دقیقه و 26 ثانیه)

8. دستور Extract: جهت ایجاد سطح بر روی یک جسم سالید (زمان آموزش: 3 دقیقه و 56 ثانیه)

9. دستور Translate: جهت انتقال المان ها در صفحه نمایش (زمان آموزش: 3 دقیقه و 17 ثانیه)

10. دستور Rotate: جهت چرخش المان ها حول یک محور (زمان آموزش: 2 دقیقه و 13 ثانیه)

11. دستور Symmetry: جهت ایجاد تقارن یک المان (زمان آموزش: 1 دقیقه و 42 ثانیه)

12. دستور Scaling: جهت تغییر بزگ نمایی یک جسم (زمان آموزش: 1 دقیقه و 14 ثانیه)

13. دستور Affinity: جهت تغییر بزگ نمایی یک المان در یک جهت دلخواه (زمان آموزش: 2 دقیقه و 3 ثانیه)

14. دستور Axis to Axis: جهت انتقال یک جسم در فضا توسط دو دستگاه مختصات (زمان آموزش: 1 دقیقه و 28 ثانیه)

15. دستور Invert Orientation: برای تعویض جهت یک المان (زمان آموزش: 1 دقیقه و 2 ثانیه)

16. دستور Near: جهت انتخاب یک المان از یک بخش چند تکه (زمان آموزش: 1 دقیقه و 14 ثانیه)

17. دستور Extrapolate: جهت برون یابی بخشی از یک المان (زمان آموزش: 4 دقیقه و 7 ثانیه)

ب) نوار ابزار Analysis:

18. دستور Conect Checker: جهت چک اتصال بین دو سطح (زمان آموزش: 3 دقیقه و 28 ثانیه)

19. دستور Curve Connect Checker: جهت چک اتصال بین دو منحنی (زمان آموزش: 1 دقیقه و 39 ثانیه)

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل های آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت سوم - نوار ابزار Operations

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات