دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
دوشنبه ، 15 تیر 1394 ، 22:14

در قسمت دوم این مجموعه آموزشی شما با مجموعه دستورات موجود در نوار ابزار Surfaces در محیط Wireframe & Surface Design به ترتیب زیر آشنا می شوید:

1. دستور Extrude: جهت ایجاد یک سطح با استفاده از یک منحنی راهنما (زمان آموزش: 2 دقیقه و 54 ثانیه)

2. دستور Revolve: جهت ایجاد یک سطح با دوران یک پروفیل حول یک محور (زمان آموزش: 1 دقیقه و 56 ثانیه)

3. دستور Sphere: جهت ایجاد یک سطح کروی (زمان آموزش: 2 دقیقه و 38 ثانیه)

4. دستور Cylinder: جهت ایجاد یک سطح استوانه ای (زمان آموزش: 2 دقیقه و 8 ثانیه)

5. دستور Offset: جهت ایجاد یک سطح با آفست کردن یک سطح موجود (زمان آموزش: 2 دقیقه و 37 ثانیه)

6. دستور Sweep: جهت ایجاد یک سطح پیچیده با استفاده از یک منحنی ساده (زمان آموزش: 6 دقیقه و 9 ثانیه)

7. دستور Sweep 2: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 5 دقیقه و 28 ثانیه)

8. دستور Sweep 3: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 5 دقیقه و 57 ثانیه)

9. دستور Sweep 4: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 6 دقیقه و 4  ثانیه)

10. دستور Fill: جهت ایجاد یک سطح بین چند پروفیل مختلف (زمان آموزش: 3 دقیقه و 7 ثانیه)

11. دستور Multisections Surface: جهت ایجاد سطوح چند مقطعی با استفاده از پروفیل های مختلف (زمان آموزش: 5 دقیقه و 53 ثانیه)

12. دستور Multisections Surface: آموزش تکمیلی این دستور (زمان آموزش: 2 دقیقه و 6 ثانیه)

13. دستور Blend: جهت ایجاد سطوح بلند (Blend) بین دو منحنی (زمان آموزش: 6 دقیقه و 33 ثانیه)

کلیه فایل های آموزشی این قسمت با فرمت Media Player و با کیفیت عالی چه از لحاظ صدا و چه از لحاظ تصویر می باشد.

جهت دانلود فایل آموزشی بر لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

آموزش صوتی تصویری محیط Wireframe & Surface Design در نرم افزار CATIA - قسمت دوم - نوار ابزار Surfaces

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات