دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
پرس های هیدرولیکی و مکانیکی
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
شنبه ، 22 آذر 1393 ، 00:21

 

صنعت رو به گسترش ايران با كمبود نمايان متون و مطالب طراحي روبرو مي‌باشد. اين كمبود در مورد ماشين هاي ابزار به ويژه ماشين هاي تغيير شكل فلزات که تاثير و نقش اساسي در پويايي و خود كفايي صنعتي دارند، بارزتر مي‌باشد. متن حاضر و مطالبی که تحت اين عنوان ارائه خواهد شد تشريح عملكرد شركت پرس ايران در راستاي دستيابي به تكنولوژي ساخت پرس هاي مكانيكي تناژ بالا مي‌باشد. در سال هاي اخير نصب و راه‌اندازي خطوط پرس هاي مكانيكي در صنايع مادر و شركت هاي بزرگ خودرو ساز كشور به شكل گسترده‌اي مورد توجه قرار گرفته است...


پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

پرس های هیدرولیکی و مکانیکی

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات