دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

رزومه مدرس دوره جوش و بازرسی

جناب آقای مهندس  پرویز ترکمن

  سرهنگ فنی بازنشته  نیروی هوایی

 تخصص: لول 9 NDT (S.O.A.P , OT, MT, PT, UT, RT)

برابر با IRIAFM 31-1 , USAFM 39-1 

هیئت علمی دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

اخذ مدرک مهندسی نیروی هوایی – فروردین 1353

اخذ مدرک تاییدیه لول 3 NDT از ایالت الینویز آمریکا

دریافت مدرک تاییدیه آموزش عملی NDT-OJT از ایالات تگزاس آمریکا

دریافت گواهینامه سرپرستی و مدیریت در سال1356

دریافت دانش نامه دوره رسته عالی 1370

موفقیت در آزمون تخصصی لول 9 NDT

مدیریت و نظارت انجام آزمایشات غیر مخرب  (VT,VT,PT,MT) روی سه عدد روی مخازن کروی پتروشیمی تبریز

همکاری با شرکت های تراکتور سازی ، چرخشگر  و نیروی دریایی

مدیریت و انجام عملیات X-RAY بر تاسیسات آلومنیومی پتروشیمی پارس طراحی و ساخت دستگاههای NDTطراحی و ساخت دستگاه  Mag-yoke و ثبت اختراع آن .

عضویت در انجمن مخترعین کشور .

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات