دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
تکنیک 6: دیدن نماهای دید قبلی در نرم افزار CATIA
نوشته شده توسط نبی الله پلنگ سوار   
جمعه ، 9 آبان 1393 ، 11:18

جهت دیدن نماهای دید قبلی در نرم افزار CATIA در هر محیط مسیر زیر دنبال کنید:

از منوی کرکره ای View زیر منوی Modify دستور Previuos View را کلیک نمایید.

تکنیک 6: دیدن نماهای دید قبلی در نرم افزار CATIA

تکنیک 6: دیدن نماهای دید قبلی در نرم افزار CATIA

تکنیک 6: دیدن نماهای دید قبلی در نرم افزار CATIA

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات