دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
دینامیک سیالات محاسباتی
نوشته شده توسط علی خادم   
چهارشنبه ، 23 مهر 1393 ، 09:43

کتاب انگلیسی زبان دینامیــک سیـــالات محــاسباتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک در رشته ی تبدیل انرژی برای دانلود قرار داده شده است؛
فصول این کتاب مبتنی است بر:

فصل1: دسته بندی معادلات دیفرانسیل پاره ای

فصل2: فرمو لبندی تفاضل محدود

فصل3: معادلات دیفرانسیل پاره ای سهوی

فصل4: تحلیل پایداری

فصل5: معادلات بیضوی

فصل6: معادلات هذلولوی

فصل7: نمایش غیر برداری معادلات ناویراستوکس

فصل8: معادلات ناویر - استوکس تراکم ناپذیر

فصل9: شبکه های باسازمان

میــباشد.
برای دانلود به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://iranmechanic.persianblog.ir/post/59/

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات