دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Reliability analysis of repairable multi-state system with common Bus performance sharing

Abstract

In this paper, an instantaneous availability model for repairable multi-state system (MSS) with common bus performance sharing is proposed. The repairable MSS consists of some multi-state units and a common bus performance redistribution system. Each unit in the system has several performance levels and must satisfy its individual random demand. A unit can transmit the surplus performance to other units in real time through the common bus performance redistribution system, if it has a performance that exceeds its demand. The entire system fails if the demand of any unit is not satisfied. A new method based on the combination of the stochastic process method and the universal generating function technique is suggested to evaluate the instantaneous availability and the mean instantaneous performance deficiency of the proposed repairable MSS. Two examples are given for applications in the end.

Keywords

  • Instantaneous availability;
  • Multi-state system;
  • Performance sharing;
  • Universal generating function;
  • Stochastic process method;
  • Repairable

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات