دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Real-time detection of wave profile changes

Abstract

A statistical process control (SPC) framework is proposed to detect potential changes of a wave profile on a real-time basis. In regular profile monitoring, change detection takes place when a complete profile is generated. In this study, the detection of a potential profile change takes place before the entire information on the profile of interest is fully available. The main research goal is to make a correct process decision as soon as possible. A real-world example of condensation-water-temperature profile monitoring was used to demonstrate the proposed framework. A simulation study was also conducted. The simulation results confirm that the proposed framework is capable of detecting profile changes without having to wait for the entire profile to be generated.

 

Keywords

  • Exponentially Weighted Moving Average Filter;
  • Hotelling T2 Chart;
  • Statistical Process Control;
  • Profile Analysis;
  • Real-Time Monitoring
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات