دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Phase transformation behavior in titanium single-crystal nanopillars under [0 0 0 1] orientation tension: A molecular dynamics simulation

Abstract

Molecular dynamics simulations reveal a rare phase transformation from the hexagonal close-packed (hcp) phase to the face-centered cubic (fcc) phase inside the View the MathML source{101¯2}View the MathML source〈101¯1〉 twinning region in high-purity α-titanium (Ti) single-crystal nanopillars orientated along [0 0 0 1] during tension. This unique hcp to fcc phase transformation is induced by dislocation glide of multiple Shockley partial dislocations under the condition of size restriction.

 

Keywords

  • Molecular dynamics;
  • Titanium;
  • Dislocations;
  • Twinning;
  • Phase transformations

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات