دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

Joint replenishment with imperfect items and price discount

Abstract

A joint replenishment problem is presented to determine the ordering policy for multiple items having a certain percentage of defective units. The purpose of this paper is to study the impact of the percentage of defective units on the ordering policy. Two different scenarios are presented for joint replenishment problem: (1) without price discount and (2) with price discount. For each scenario, the total expected cost per unit time is derived and algorithms are presented to determine the family cycle length and the integer number of intervals that the replenishment quantity of each item will last. Numerical examples are presented and the results are discussed.

Keywords

  • Joint replenishment;
  • Imperfect items;
  • Price discount

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات