دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

تعيين روشي نوين در حفظ تعادل و الگوي حركتي ربات آدم نما

تعيين روشي نوين در حفظ تعادل و الگوي حركتي ربات آدم نما


تعيين روشي نوين در حفظ تعادل و الگوي حركتي ربات آدم نما

 

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات