استخدام مهندس مکانیک-سیالات در تبریز

             

استخدام مهندس مکانیک-سیالات در تبریز

 

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

حقوق پیشنهادی

-

کارشناسی

-

توافقی

توانایی های مورد نیاز

آدرس محل کار

شماره تماس

زمان تماس

-

تبریز-شهرک سلیمی

4328277-0412

-

جنسیت

تعداد نفرات

شرایط ویژه

ملاحطات

مرد/زن 1

-

-

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات