دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
موسسه پلکان - چگونه مخترع شویم ؟
نوشته شده توسط فاطمه حلیمی   
دوشنبه ، 1 ارديبهشت 1393 ، 10:18


چگونه مخترع شویم ؟

خلاقیت و نو آوری از ویژگی های مهم انسان است ، یعنی همه ما خلاق هستیم و می توانیم به کار های خلاقانه و مبتکرانه دست بزنیم . گاه یک اختراع نقش بسیار موثری در زندگی انسان و تمدن بشری ایفا نموده و موجب تحول علمی و اقتصادی در چگونه مخترع شویم ؟عرصه جامعه گردیده است . تراشیدن سنگ ها توسط انسان های نخستین و ساخت سلاح های سنگی را می توان اولین اختراعات بشری دانست، در حالیکه آنها از تحصیلات دانشگاهی و عوامل دیگر برخوردار نبوده اند . بنابراین تحصیلات را می توان به عنوان مکمل اختراعات و ابتکارات به شمار آورد و به بیان دیگر تحصیلات و کسب علوم به تنهایی در نوآوری و اختراع موثر نیست . انسان خلاق می تواند قوای تفکر و خلاقیت خویش را تقویت نماید . اختراعات و ابتکارات در توانمندسازی انسان در زندگی و آسایش او نقش بسزایی داشته است ، چنانکه انسان های نخستین با ساخت اسله های سنگی بر قدرت خود برای مقابله با دشمنان و خطرات احتمالی حیوانات توانمند تر و پر قدرت تر گردیدند.

هرچند از منظر ابتدایی رسیدن به یک اختراع و ابتکاری خارق العاده و بعید به نظر می رسد ، اما با نگاهی گذرا گذرا بهاختراعات و ابتکارات اطرافمان دست یافتن به چنین مهمی برایمان آسان تر جلوه می نماید و بر شوق و همت رسیدن انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و آسانتر و کشف حقایق می افزاید .

 

برگرفته از " کتاب چگونه مخترع شویم ؟ " 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات