استخدام تراشکار در تبریز

             

استخدام تراشکار در تبریز

 

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

حقوق پیشنهادی

تراشکار

کاردانی

-

توافقی

توانایی های مورد نیاز

آدرس محل کار

شماره تماس

زمان تماس

-

تبریز-شهرک فناوری خودرو

4482356-0411

-

جنسیت

تعداد نفرات

شرایط ویژه

ملاحطات

مرد 1

-

-

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات