استخدام دو نفر مهندس مکانیک در تبریز

             

استخدام دو نفر مهندس مکانیک در تبریز

 

عنوان شغلی

مدرک تحصیلی

سابقه کار

حقوق پیشنهادی

-

کارشناسی

-

بالای قانون کار

توانایی های مورد نیاز

آدرس محل کار

شماره تماس

زمان تماس

آشنا به نرم افزار های طراحی

تبریز-شهرک سلیمی

4329061-0412

-

جنسیت

تعداد نفرات

شرایط ویژه

ملاحطات

زن

2

-

-

 
سامانه هوشمند ژورنال مقالات