دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

پنج اصل دستیابی به کیفیت محیط کار ( 5S )
فعالیتهای 5Sمعنا نمونه موارد فعالیتها 
ساماندهی(Seiri)تشخیص ضروری از غیر ضروری و دور ریختن اشیا زاید
 • دور ریختن اشیاء زاید
 • مبارزه با علل آلودگی و نشتی ها
 • تمیز کردن کف محل کار
نظم و ترتیب(Seition)استقرار منظم و مرتب ماشینها و اشیاء مورد نیاز بطوریکه  در زمان مورد نظر و به مقدار مورد نظر در دسترس باشند.
 • قرار دادن هرچیز در جا مشخص و مخصوص آن
 • آوردن و بازگرداندن هر چیز در مدت 30 ثانیه
 • طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها ساده باشد
پاکیزه سازی(Seiso)حذف اشیاء زائد،زباله،آلودگیها و مواد خارجی در جهت دستیابی به پاکیزگی در محل کارپاکیزگی به عنوان نوعی بازبینی
 • فعالیتهاومسابقاتی برای تمیز کردن هرچه بهتر
 • انجام بازبینی،پاکیزه سازی و رفع مشکلات جزئی
 • پاکیزه سازی محلهایی که اکثر افراد آنها را نمی بینند
استاندارد سازی(Seiketsu)نگهداری همه چیز در وضعیتی سامان یافته ، مرتب و پاکیزه ، حتی در زمینه های شخصی و مرتبط با آلودگی.
 • نصب علائم و برچسبهای هشداردهنده
 • نمایه گذاری با رنگها
 • زیباسازی شرکت و فضای اطراف آن
انضباطShitsuke))عادت به انجام هر کار به نحوه صحیح وشکل دهی عادات صحیح و انضباط در محل کار. 
 • پاکیزه سازی همگانی
 • تمرین اقدامات اضطراری
 • پوشیدن کفشهای ایمنی و البسه کار.
 
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات