دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             
یک جوک بومی شده از زبان شهید احمدی روشن
نوشته شده توسط مجيد قيصري   
شنبه ، 3 اسفند 1392 ، 22:46


یک جوک بومی شده از زبان شهید احمدی روشن

یکی از دوستان شهید احمدی روشن نقل می کرد:
من و مصطفی یک جوک بین خودمان داشتیم؛
دو نفر را به جرم مصرف عرق، در حال مستی دستگیر و در زندان می اندازند.
یکی از آنها که حالش هنوز سرجا نیامده بود از دیگری می پرسد: ما را برای چی اینجا آورده اند؟
دیگری که هوش و حواس خود را بدست آورده، پاسخ می دهد: برای عرق خوری!
و اولی می پرسد: پس چرا نمیارن بخوریم؟!
مصطفی جوک زیر را کمی تغییر داده بود و هر گاه که فشار ناشی از تعلیق سنگینی می کرد، مصطفی از من می پرسید:
ما را برای چی این جا آوردن؟
و من می گفتم: برای غنی سازی
و مصطفی می گفت: پس چرا نمیارن غنی کنیم؟!!
 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات