دپارتمان مهندسی مکانیک ایران

انجمن مهندسی مکانیک

انجمن تست های غیر مخرب

انجمن علمی مهندسی پزشکی

انجمن بیومکانیک

آموزش تعمیر تجهیزات پزشکی

آموزش تعمیرات تجهیزات پزشکی

دوره های مهندسی پزشکی

دوره های آموزشی مهندسی پزشکی

انجمن مهندسی پزشکی

آموزش تعمیر تجهیزات دندانپزشکی

آموزش بازرسی جوش

آموزش پایپینگ


             

A quadratic equal-order stabilized finite element method for the conduction–convection equations

Abstract

A quadratic equal-order stabilized finite element method is considered for the stationary conduction–convection equations, based on two local Gauss integrations. The stabilized method is characterized by the feature that it offsets the discrete pressure gradient space by the residual of the simple and symmetry term at element level to circumvent the inf–sup condition. The stability and error estimates are analyzed, which show that the presented method is stable and has good precision. Numerical results are shown to support the developed theory analysis and demonstrate the good effectiveness of the given method.

Keywords

  • Quadratic equal-order stabilized method;
  • Conduction–convection equations;
  • Two local Gauss integrations;
  • Stability;
  • Error estimates;
  • Numerical experiments

 

دانلود مقاله کامل -- ویژه اعضای طلایی

alt

 جهت اطلاع از نحوه ارتقا عضویت طلایی به

آپشن اعضای طلایی مراجعه فرمایید

 

کتابخانه دیجیتال دپارتمان

سامانه هوشمند ژورنال مقالات